ALERT

Serwery

PLAYERS

SPECTATOR

QUEUED

REGION
Europa - Polska
PUNKBUSTER
Wł.
FAIRFIGHT
Wł.
HASŁO
Wył.
DOPUSZCZAJ WIDZÓW Z ZEWNĄTRZ
1
KUPONY ZESPOŁU %
400
WYRZUCANIE NIEAKTYWNYCH PRZY % GRACZY
22
RÓWNOWAŻENIE ZESPOŁÓW
Wył.
ZESTAW BRONI DO TRYBU MISTRZ BRONI
4
SERWER DLA NOWICJUSZY
Wył.
PRZEŁADOWYWANIE: PEŁNE MAG.
Wł.
KAMERA 3-OS. DLA POJ.
Wł.
POKAZUJ IMIONA WROGÓW
Wł.
TEMPO UTRATY KUPONÓW
100
RÓWNOWAŻENIE ZESPOŁÓW
Wł.
CZAS DO POMINIĘCIA EKRANU GOTOWOŚCI
180
WYMAGANA LICZBA GOTOWYCH GRACZY
1
UŻ. DOSTRZ. NA MINIMAPIE
Wł.
UŻYWAJ DOSTRZEGANIA 3D
Wł.
ODR. TYLKO PRZY DOWÓDCY
Wył.
POMOC W CELOWANIU: AUTOROTACJA
Wył.
WYMAGANY ODSETEK GOTOWYCH GRACZY
33
ODRODZENIE GRACZA (W %)
75
MOD. OBRAŻEŃ OD NABOJÓW (W %)
100
POKAZUJ HUD
Wył.
POJAZDY
Wł.
OPÓŹNIENIE ODRODZENIA POJ. %
100
KAMERA ZABÓJCY
Wył.
OGIEŃ WŁASNY
Wł.
LICZBA WYRZUCEŃ PRZED BANEM
3
WSKAŹNIK TRAFIEŃ
Wł.
WYRZUĆ ZA NIEAKT. PO (SEK.)
86400
LIMIT CZASU
200
DOPUSZCZ. ZABÓJSTWA W ZESPOLE
8
UNICESTWIENIE (E-SPORT)
Wył.
POKAZUJ MINIMAPĘ
Wł.
REGENERACJA ZDROWIA
Wył.
DOPUŚĆ DOWÓDCÓW
Wył.
ZDROWIE GRACZA (W %)
60
ODLICZANIE DO ZABLOKOWANIA
15
POMOC W CELOWANIU: SPOWOLNIENIE
Wył.
MINIMUM GRACZY, ABY ROZPOCZĄĆ RUNDĘ
4

PLAYERS

SPECTATOR

QUEUED

REGION
Europa - Polska
PUNKBUSTER
Wł.
FAIRFIGHT
Wł.
HASŁO
Wył.
KUPONY ZESPOŁU %
200
ZESTAW BRONI DO TRYBU MISTRZ BRONI
3
SERWER DLA NOWICJUSZY
Wył.
PRZEŁADOWYWANIE: PEŁNE MAG.
Wł.
KAMERA 3-OS. DLA POJ.
Wł.
POKAZUJ IMIONA WROGÓW
Wł.
TEMPO UTRATY KUPONÓW
100
RÓWNOWAŻENIE ZESPOŁÓW
Wł.
DOPUSZCZAJ WIDZÓW Z ZEWNĄTRZ
1
WYMAGANA LICZBA GOTOWYCH GRACZY
1
UŻ. DOSTRZ. NA MINIMAPIE
Wł.
ODLICZANIE DO ZABLOKOWANIA
15
UŻYWAJ DOSTRZEGANIA 3D
Wł.
ODR. TYLKO PRZY DOWÓDCY
Wył.
POMOC W CELOWANIU: AUTOROTACJA
Wył.
WYMAGANY ODSETEK GOTOWYCH GRACZY
33
ODRODZENIE GRACZA (W %)
75
MOD. OBRAŻEŃ OD NABOJÓW (W %)
100
UNICESTWIENIE (E-SPORT)
Wył.
POJAZDY
Wł.
OPÓŹNIENIE ODRODZENIA POJ. %
25
KAMERA ZABÓJCY
Wył.
WYRZUCANIE NIEAKTYWNYCH PRZY % GRACZY
22
LICZBA WYRZUCEŃ PRZED BANEM
3
WSKAŹNIK TRAFIEŃ
Wł.
WYRZUĆ ZA NIEAKT. PO (SEK.)
86400
LIMIT CZASU
200
DOPUSZCZ. ZABÓJSTWA W ZESPOLE
8
POKAZUJ HUD
Wył.
POKAZUJ MINIMAPĘ
Wł.
REGENERACJA ZDROWIA
Wył.
DOPUŚĆ DOWÓDCÓW
Wł.
MINIMUM GRACZY, ABY ROZPOCZĄĆ RUNDĘ
4
ZDROWIE GRACZA (W %)
60
OGIEŃ WŁASNY
Wł.
POMOC W CELOWANIU: SPOWOLNIENIE
Wył.
MAKSYMALNA LICZBA GRACZY
64
CZAS DO POMINIĘCIA EKRANU GOTOWOŚCI
180
RÓWNOWAŻENIE ZESPOŁÓW
Wył.

PLAYERS

SPECTATOR

QUEUED

REGION
Europa - Polska
PUNKBUSTER
Wł.
FAIRFIGHT
Wł.
HASŁO
Wył.
DOPUSZCZAJ WIDZÓW Z ZEWNĄTRZ
1
KUPONY ZESPOŁU %
300
WYRZUCANIE NIEAKTYWNYCH PRZY % GRACZY
22
RÓWNOWAŻENIE ZESPOŁÓW
Wył.
ZESTAW BRONI DO TRYBU MISTRZ BRONI
2
SERWER DLA NOWICJUSZY
Wył.
PRZEŁADOWYWANIE: PEŁNE MAG.
Wł.
KAMERA 3-OS. DLA POJ.
Wł.
POKAZUJ IMIONA WROGÓW
Wł.
TEMPO UTRATY KUPONÓW
100
RÓWNOWAŻENIE ZESPOŁÓW
Wł.
CZAS DO POMINIĘCIA EKRANU GOTOWOŚCI
180
WYMAGANA LICZBA GOTOWYCH GRACZY
1
UŻ. DOSTRZ. NA MINIMAPIE
Wł.
UŻYWAJ DOSTRZEGANIA 3D
Wł.
ODR. TYLKO PRZY DOWÓDCY
Wył.
POMOC W CELOWANIU: AUTOROTACJA
Wył.
WYMAGANY ODSETEK GOTOWYCH GRACZY
33
ODRODZENIE GRACZA (W %)
75
MOD. OBRAŻEŃ OD NABOJÓW (W %)
100
POKAZUJ HUD
Wył.
POJAZDY
Wł.
OPÓŹNIENIE ODRODZENIA POJ. %
100
KAMERA ZABÓJCY
Wył.
OGIEŃ WŁASNY
Wł.
LICZBA WYRZUCEŃ PRZED BANEM
3
WSKAŹNIK TRAFIEŃ
Wł.
WYRZUĆ ZA NIEAKT. PO (SEK.)
86400
LIMIT CZASU
150
DOPUSZCZ. ZABÓJSTWA W ZESPOLE
8
UNICESTWIENIE (E-SPORT)
Wył.
POKAZUJ MINIMAPĘ
Wł.
REGENERACJA ZDROWIA
Wył.
DOPUŚĆ DOWÓDCÓW
Wył.
ZDROWIE GRACZA (W %)
60
ODLICZANIE DO ZABLOKOWANIA
15
POMOC W CELOWANIU: SPOWOLNIENIE
Wył.
MINIMUM GRACZY, ABY ROZPOCZĄĆ RUNDĘ
4
Przejdź do paska narzędzi